Chúc mừng học sinh khối 12 của trường đã đậu tốt nghiệp THPT 100%
Chúc mừng các em đậu cao trong kỳ thi:
Trần Nguyễn Khang Trường 24,5 điểm (khối A)
Lê Quang Thiện 23,3 điểm (Khối A)
Thân Trịnh Duy Trường 23,13 điểm (khối A)
Huỳnh Trọng Trí  24,25 điểm (khối B)
Bình luận