• Địa chỉ: 481/8 TRƯỜNG CHINH, P.14, Q.TÂN BÌNH, TP HCM
  • (028) 38130717 - 039 3432 918
    0393432918

Đội ngũ giáo viên

  • 18/03/2019

Tổ Toán:

1. Thầy Huỳnh Công Thái (Tiến sỹ Toán - Giảng viên ĐHBK TPHCM): Cố vấn chuyên môn

Giảng dạy các chuyên đề: Bất phương trình, Hệ phương trình, Bất đẳng thức, Oxy

2. Thầy Lê Phúc Lữ ( Cựu học sinh giải nhì Toán Quốc gia năm 2002 -Thạc sỹ - Chuyên bồi dưỡng HSG)

Giảng dạy chuyên đề Bất đẳng thức

3. Thầy Nguyễn Minh Tùng (Tiến sỹ Toán - Giảng Viên ĐHKHTN)

Giảng dạy các chuyên đề: Giải tích , Chỉnh hợp - Tổ hợp

4. Thầy Đặng Ngọc Phú ( Thạc sỹ )

Giảng dạy các chuyên đề: Lượng giác, Số phức, hình học không gian thuần túy

5. Cô Đỗ Thị Phương Thanh ( Thạc sỹ)

Giảng dạy: Hình học Oxy , Oxyz , Hình không gian thuần túy

6. Cô Mai Thị Tường Vy ( Thạc sỹ)

Giảng dạy Đại số, giải tích

7. Thầy Nguyễn Tuấn Lâm ( Cử nhân)

Giảng dạy: Đại số; chuyên đề tích phân

Tổ Vật lý:

1. Thầy Phạm Văn Quốc ( Chuyên lý - PTNK ĐHQG)

2. Thầy Vũ Đình Hùng (Thạc sỹ)

3. Thầy Nguyễn Hoàng Tiên ( Thạc sỹ)

4. Cô Trần Thị Anh Châu ( Thạc sỹ)

5. Thầy Nguyễn Thường Chinh ( Thạc sỹ)

6. Thầy Nguyễn Thanh Tú ( Thạc sỹ)

7. Thầy Bùi Tá Quang ( Cử nhân)

Tổ Hóa:

1. Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân  ( Tổ trưởng)

2. Cô Trần Tiểu My ( Thạc sỹ)

3. Cô Phan Thị Minh Nguyệt (Thạc sỹ)

4. Thầy Nguyễn Quốc Học (Cử nhân) ( Tốt nghiệp Đại học loại giỏi ĐHSP TPHCM)

5. Cô Phạm Thị Lệ Dung ( Cử nhân) ( Tốt nghiệp Đại học loại giỏi ĐHSP TPHCM)

6. Thầy Nguyễn Trọng Danh (Cử nhân)

7. Cô Lê Phương Thảo ( Cử nhân)

Tổ Văn:

1. Cô Quách Thị Thanh Tâm ( Thạc sỹ - Chuyên Bồi dưỡng học sinh giỏi)

2. Cô Nguyễn Thị Thu Hà ( Tốt nghiệp loại giỏi ĐHSP TPHCM)

3. Cô Tôn  Quỳnh Uyên ( Cử nhân)

4. Cô Nguyễn Thu Thùy (Cử nhân)

5. Cô Đoàn  Nguyệt Sang ( Cử nhân)

Tổ Ngoại ngữ:

1. Cô Đinh Xuân Lan ( Thạc sỹ )

2. Thầy Trần Công Hoàng ( Thạc sỹ )

3. Nguyễn Thanh Nguyễn ( Cử nhân)

4. Thầy Nguyễn Thái Bảo ( Cử nhân)

Tổ Sinh:

1. Thầy Phan Kỳ Nam: THPT Chuyên Lê Hồng Phong

2.Cô Phan Thị Trâm (Thạc sỹ)

3. Cô Trần Thị Hải Sâm ( Thạc sỹ)

4. Cô Phan Thị Ngọc Hà ( Thạc sỹ - GV Trường Trần Phú)

Tổ Địa:

1. Cô Nguyễn Thị Tú Hải

2. Cô Nguyễn Thanh Lan

Tổ Lịch sử:

1. Cô Nguyễn Ái Hằng ( GV Trường Trần Phú)

2. Cô Phạm Thị Hồng Thư

Đăng ký trực tuyến
Chọn lớp
Chọn chế độ học